ประวัติ สภ.อ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา Contact

                                                                      ตารางเวรปราบปราม ( 20 )

วันที่ 16-31 ส.ค. 54
เวลา 00.01 - 08.00- น.
เวลา 08.01 - 16.00- น.
เวลา 16.01-24.00 น.
หมายเหตุ
16   20   24   28
ร.ต.ต.สายสมุทร   มีสิทธิ์ (1)
ร.ต.ท.ธนกฤต  พลศิลา (2)
ร.ต.อ.อำนาจ   พวงสวัสดิ์ (3)
ตามคำสั่ง
17   21   25   29
ด.ต.วิเชียร   ผลเวช์ (4)
ร.ต.ต.สายสมุทร   มีสิทธิ์ (1)
ร.ต.ท.ธนกฤต   พลศิลา (2)
สภ.ลำลูกกา
18   22   26   30
ร.ต.อ.อำนาจ   พวงสวัสดิ์ (3)
ด.ต.วิเชียร   ผลเวช ์(4)
ร.ต.ต.สายสมุทร   มีสิทธิ์ (1)
 
19   23   27   31
ร.ต.ท.ธนกฤต   พลศิลา (2)
ร.ต.อ.อำนาจ   พวงสวัสดิ์ (3)
ด.ต.วิเชียร   ผลเวช ์(4)
ที่  136/2554

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   02-192 3000   ,  ติดต่อราชการภายใน   02-192 3330
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]