ประวัติ สภ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา  contack
สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   0-2192-3330   ,  ติดต่อราชการภายใน   0-2192-3000
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]**ประวัติสถานีตำรวจภูธรลำลูกกา**( อาคารที่ทำการเดิม  )
สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447
ปลูกเป็นทรงปั้นหยาใช้ไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงสังกะสี ปลูกฝั่งเดียวกับที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
ขึ้นกับจังหวัดธัญบุรี
มี ส.ต.อ. เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2472   ได้จัดสร้างขึ้นใหม่โดยได้ย้ายมาทำการปลูกสร้างที่ฝั่งคลองหกวาทิศใต้
( เดิมอยู่ฝั่งทิศตะวันตก ) และปลูกอยู่ในที่ดินของ นาย แป้น ก้อนนาค
( ถึงแก่กรรมไปแล้ว )
โดย นาย แป้น ก้อนนาค ได้ยกที่ดินให้ แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้ตามกฎหมาย เพราะที่ดินเป็นโฉนดเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
รวมเนื้อที่ 2 ไร่ ปลูกเป็นทรงปั้นหยา กว้าง 10 เมตร หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์  เครื่องบนไม้สักเสาต่อท่อนล่างคอนกรีต ขึ้นกับจังหวัดธัญบุรี และในปี พ.ศ.2472 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ปลูกสร้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา ถูกยุบไปขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จึงได้โอนไปขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เป็นต้นมา
เดิมสถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา
หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ต่อมาปี 2545  
สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา
  
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกาหลังใหม่ บนเนื้อที่ราชพัสดุ 
จำนวน 20 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 
ได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ. ที่ทำการแห่งใหม่และได้ปรับปรุง บริเวณรอบสถานีโดยปรับดินและปลูกต้นไม้ให้ดูร่มรื่น สวยงาม ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นศูนย์กีฬาของประชาชน
ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การเดินทางไปที่ทำการใหม่ ไปทางทิศตะวันตกของที่ทำการเดิม ระยะทางประมาณ 1.350 กิโลเมตร
( อาคารที่ทำการใหม่)