ข้อมูลการอำนวยความสะดวกจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่  2552  ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย
อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
เมาสุรา
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็ว
ฝ่าสัญญาณไฟจราจร
แซงที่คับขัน
ย้อนศร
30 ธ.ค. 2551
12
5
-
2
4
-
2
-
3
31  ธ.ค. 2551
11
8
1
1
26
-
17
-
2
1  ม.ค. 2552
 10
 11
2  ม.ค. 2552
 5
15 
3  ม.ค. 2552
   1 
4  ม.ค. 2552
 3
8
 -
15 
 -
5  ม.ค. 2552
12 
รวม
 54
37 
33 
69 
31 
15 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุุเทศกาลปีใหม่ 2552   ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
จำนวนอุบัติเหตุ
จำนวนผู้บาดเจ็บ
จำนวนผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
30 ธ.ค. 2551
-
-
-
-
31  ธ.ค. 2551
-
-
-
-
1  ม.ค. 2552
-
-
-
-
2  ม.ค. 2552
-
-
-
-
3  ม.ค. 2552
-
-
-
-
4  ม.ค. 2552
-
-
-
-
5  ม.ค. 2552
-
-
-
-
รวม
-
-
-
-