ข้อมูลการอำนวยความสะดวกจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่  2553  ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย
อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
เมาสุรา
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็ว
ฝ่าสัญญาณไฟจราจร
แซงที่คับขัน
ย้อนศร
29 ธ.ค. 2552
13
-
-
-
5
-
2
-
-
30  ธ.ค. 2552
8
6
-
2
17
-
2
-
1
31  ธ.ค. 2552
32
2
-
2
12
-
1
-
-
1  ม.ค. 2553
12
5
-
2
5
-
3
-
1
2  ม.ค. 2553
15
2
1
-
10
-
-
-
1
3  ม.ค. 2553
19
-
-
-
1
-
-
-
-
4  ม.ค. 2553
4
4
-
-
8
-
-
-
-
รวม
103
19
1
6
58
-
8
-
3

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุุเทศกาลปีใหม่ 2553   ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
จำนวนอุบัติเหตุ
จำนวนผู้บาดเจ็บ
จำนวนผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
29 ธ.ค. 2552
-
-
-
-
30  ธ.ค. 2552
-
-
-
-
31  ธ.ค. 2552
-
-
-
-
1  ม.ค. 2553
-
-
-
-
2  ม.ค. 2553
-
-
-
-
3  ม.ค. 2553
-
-
-
-
4  ม.ค. 2553
-
-
-
-
รวม
-
-
-
-