ข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2552  ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย
อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
เมาสุรา
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็ว
ฝ่าสัญญาณไฟจราจร
แซงที่คับขัน
ย้อนศร
10  เม.ย. 2552
9
3
-
2
7
-
1
-
-
11  เม.ย. 2552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12  เม.ย. 2552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13  เม.ย. 2552
5
4
-
-
1
-
-
-
-
14  เม.ย. 2552
8
5
-
-
2
-
1
-
3
15  เม.ย. 2552
20
16
-
6
14
-
-
-
-
16  เม.ย. 2552
8
6
-
5
4
-
3
-
5
รวม
50
34
-
13
28
-
5
-
8

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2552   ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
จำนวนอุบัติเหตุ
จำนวนผู้บาดเจ็บ
จำนวนผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
10  เม.ย. 2552
-
-
-
-
 11 เม.ย. 2552
-
-
-
-
12  เม.ย. 2552
1
-
1
จยย./คู่กรณีหลบหนี
 13  เม.ย. 2552
-
-
-
-
14  เม.ย. 2552
-
-
-
-
15  เม.ย. 2552
-
-
-
-
16  เม.ย. 2552
-
-
-
-
รวม
1
-
1
-