ข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2553  ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย
อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
เมาสุรา
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็ว
ฝ่าสัญญาณไฟจราจร
แซงที่คับขัน
ย้อนศร
8 เม.ย. 2553
                 
9  เม.ย. 2553
                 
10  เม.ย. 2553
                 
11  เม.ย. 2553
12  เม.ย. 2553
10
2
-
1
15
-
-
-
1
13  เม.ย. 2553
5
2
-
-
5
-
-
-
2
14  เม.ย. 2553
4
3
-
-
3
-
-
-
1
15  เม.ย. 2553
3
3
-
-
2
-
-
-
-
16  เม.ย. 2553
14
3
-
-
4
-
-
-
2
17  เม.ย. 2553
11
4
-
2
5
-
-
-
-
18  เม.ย. 2553
7
4
-
-
6
-
-
-
2
19  เม.ย. 2553
                 
รวม
54
21
-
3
40
-
-
-
8

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2553   ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
จำนวนอุบัติเหตุ
จำนวนผู้บาดเจ็บ
จำนวนผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
8 เม.ย. 2553
-
-
-
-
9  เม.ย. 2553
-
-
-
-
10  เม.ย. 2553
-
-
-
-
 11  เม.ย. 2553
-
-
-
-
12  เม.ย. 2553
1
1
1
คนเดินเท้าเสียชีวิต
 13  เม.ย. 2553
-
-
-
-
14  เม.ย. 2553
-
-
-
-
15  เม.ย. 2553
-
-
-
-
16  เม.ย. 2553
-
-
-
-
17  เม.ย. 2553
-
-
-
-
18  เม.ย. 2553
-
-
-
-
19  เม.ย. 2553
รวม
1
1
1
-