ข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2554  ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย
อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
เมาสุรา
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็ว
ฝ่าสัญญาณไฟจราจร
แซงที่คับขัน
ย้อนศร
11  เม.ย. 2554
5
-
-
3
3
-
-
-
-
12  เม.ย. 2554
5
3
-
-
-
-
-
-
-
13  เม.ย. 2554
20
10
-
10
-
-
-
-
2
14  เม.ย. 2554
3
2
-
2
-
-
3
-
5
15  เม.ย. 2554
8
3
2
2
2
-
-
-
2
16  เม.ย. 2554
11
5
-
3
6
-
-
-
1
17  เม.ย. 2554
6
3
-
4
4
-
-
-
-
รวม
58
26
2
24
15
-
3
-
10

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2554   ของ  สภ.ลำลูกกา

วันที่
จำนวนอุบัติเหตุ
จำนวนผู้บาดเจ็บ
จำนวนผู้เสียชีวิต
หมายเหตุ
 11  เม.ย. 2554
-
-
-
-
12  เม.ย. 2554
-
-
-
-
 13  เม.ย. 2554
-
-
-
-
14  เม.ย. 2554
-
-
-
-
15  เม.ย. 2554
-
-
-
-
16  เม.ย. 2554
-
-
-
-
17  เม.ย. 2554
-
-
-
-
รวม
-
-
-
-