ประวัติ สภ.ลำลูกกา  เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เส้นทางการเดินทาง  ผู้บังคับบัญชา     contack


Download
แบบรายงานปีใหม่ 56
แบบ สงป.๓๐๑

แบบ ปภ. ๑-๔
แบบ ตรวจสภาพรถยนต์
การสมัครเรียนขับรถยนต์ ( โรงเรียนสอนขับรถฯ ตรงข้าม สภ.ลำลูกกา )
เอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการบันทึกคะแนน
แบบรายงาน ปภ.
แบบตรวจโรงพักเพื่อประชาชน 2555 ( แบบ จต. )
แบบรายงานเทศกางสงกรานต์ปี 2555
แบบรายงานการจับกุม 10 ข้อหาหลัก
แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่
แบบรายงาน ปภ.
แบบรายงานสถิติอุบัติเหตและAdmitุ
แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ลำลูกกา .PDF
แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ลำลูกกา .JPG

สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา   เลขที่  3   หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย    อ.ลำลูกกา    จ.ปทุมธานี  (12150)
หมายเลขโทรศัพท์   สายด่วนแจ้งเหตุ   0-2192-3330   ,  ติดต่อราชการภายใน   0-2192-3000
ส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร    ที่  ตู้ ปณ. 123  ปณจ.ลำลูกกา (12150)   หรือ   E-Mail ; [email protected]
กลับหน้าหลัก